Hoe

Hoe moet de aangifte van nalatenschap worden opgesteld ?

Voor het opstellen van de aangifte moeten de erfgenamen een formulier gebruiken dat hen samen met de uitnodiging tot indiening van de aangifte wordt opgestuurd door het bevoegde registratiekantoor. Het is niet omdat u geen formulier heeft ontvangen dat u geen aangifte moet indienen.

Het formulier is gratis te krijgen in elk registratiekantoor, maar kan ook worden gedownload via de website www.myminfin.be. U heeft de keuze tussen een blanco aangifteformulier of een aangifteformulier met leidraad. My MinFin » 'naar My MinFin zonder authentificatie' » 'formulieren' (onder het tabblad 'gegevens en documenten') » 'Successierechten' (bij de keuzelijst 'Thema') » 187: Aangifte van nalatenschap (blanco).) of 187L : Aangifte van nalatenschap (met leidraad).

Indien u zelf uw aangifteformulier downloadt, vraagt de administratie u wel om gebruik te maken van papier van goede kwaliteit. De individuele bladen moeten genummerd zijn en aan elkaar geniet. Onderaan het laatste blad wordt vermeld hoeveel bladen de aangifte telt: "Deze aangifte bevat … bladen."

In de aangifte moeten alle gegevens worden opgenomen die de berekening van het successierecht mogelijk maken d.w.z. de juiste samenstelling van de nalatenschap, de waarde van de goederen, wie wat uit de nalatenschap verkrijgt, enz.