Hoe en hoeveel aangeven

Kan ik al mijn uitgaven voor kinderopvang aftrekken en hoe geef ik deze kosten aan in mijn aangifte in de personenbelasting ?

De uitgaven voor kinderopvang – overdag als 's nachts, zowel voor volledige als voor halve dagen of voor een bepaald aantal uur per dag– zijn binnen bepaalde grenzen voor 100% aftrekbaar.

Voor het aangiftejaar 2012 (inkomsten van het jaar 2011) mag het aftrekbare bedrag niet meer bedragen dan 11,20 euro per opvangdag en per kind jonger dan 12 jaar*.

* of 18 jaar ingeval van zware handicap

Voorbeeld

Opvangkosten betaald in 2011 voor een kind dat op 16 november 2011 12 jaar is geworden :

 1. Van 1 januari tot 30 juni 2011 :
  75 dagen voor een bedrag van 4,20 euro per dag
 2. Van 2 juli tot 6 juli 2011 :
  5 dagen voor een bedrag van 13,50 euro per dag
 3. Van 9 juli tot 31 augustus 2011 :
  30 dagen voor een bedrag van 7,60 euro per dag
 4. Van 1 september tot 15 november 2011 :
  40 dagen voor een bedrag van 4,20 euro per dag
 5. Van 16 november tot 31 december 2011 :
  25 dagen voor een bedrag van 4,20 euro per dag

Bepaling van het aftrekbaar bedrag :

4,20 euro/dag x (75 dagen + 40 dagen) = 483 euro
13,50 euro/dag te beperken tot 11,20 euro/dag dus 11,20 euro/dag x 5 dagen = 56 euro
7,60 euro/dag x 30 dagen = 228 euro
    767 euro

De opvangkosten betaald voor de opvang vanaf 16 november 2011 zijn dus niet aftrekbaar. U zult hiervoor dan ook geen attest ontvangen.

Het aftrekbaar bedrag moet worden vermeld naast de code 1384-71 van de aangifte in de personenbelasting.

  

Kan ik in mijn aangifte in de personenbelasting tegelijkertijd de aftrek van de uitgaven voor kinderopvang toepassen en de verhoging van de belastingvrije som voor een kind jonger dan 3 jaar op 1 januari van het aangiftejaar vragen ?

Neen.

U zult bij het invullen van de aangifte in de personenbelasting per kind een keuze moeten maken.

  

Mag ik de uitgaven voor kinderopvang als beroepskosten aftrekken ?

Neen, want uitgaven voor kinderopvang zijn privé-uitgaven.

  

Mijn kind jonger dan 12 jaar* heeft in december 2011 deelgenomen aan een sportkamp. Ik heb het sportkamp pas in 2012 betaald. Mag ik die uitgave in mijn aangifte in de personenbelasting aangiftejaar 2012 (inkomstenjaar 2011) vermelden ?

Neen, u mag die uitgave pas vermelden in de aangifte in de personenbelasting voor het inkomstenjaar waarin u de betaling van het sportkamp heeft gedaan voor zover natuurlijk alle voorwaarden voor de aftrekbaarheid zijn vervuld.

U mag die uitgave dus aftrekken in uw belastingaangifte van het aangiftejaar 2013 (inkomstenjaar 2012).

* of 18 jaar ingeval van zware handicap

Modelattest