Verbouwen en btw

Ik verbouw mijn woning. Kan dat tegen het 6% btw-tarief?

Ja, dat kan voor bepaalde renovatiewerken (zie ‘Voor welke renovatiewerken geldt, indien aan de voorwaarden is voldaan, het btw-tarief van 6% ? en ook Voor welke renovatiewerken geldt het btw-tarief van 21% ?’) als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  

Ik huur een woning. Kan dat tegen het 6% btw-tarief ?

Ja, als aan de voorwaarden is voldaan.

  

Ik ben eigenaar van een tweede verblijf. Ik wil renovatiewerken (bv. een nieuwe vloer laten leggen) uitvoeren. Kan dat tegen het 6% btw-tarief ?

Ja, als aan de voorwaarden is voldaan.

  

Ik gebruik 30% van mijn woning voor mijn beroep of bijberoep. Ik wil het dak van die woning volledig vernieuwen. Kan dat tegen het 6% btw-tarief?

Ja, als aan de voorwaarden is voldaan.

Het gebouw dient immers hoofdzakelijk als privéwoning en de werken worden aan het geheel van het gebouw uitgevoerd.

  

Ik heb een strijkdienst in bijberoep. Daarvoor heb ik een aparte ruimte in mijn huis. Deze ruimte wil ik laten herschilderen. Kan dat tegen het 6% btw-tarief?

Neen, er is immers niet aan alle voorwaarden voldaan.

De werken blijven beperkt tot het beroepsgedeelte, dus het btw-tarief van 21% is van toepassing.

  

Hoe bepaalt de btw-administratie de ouderdom van een woning ?

De ouderdom van een woning wordt bepaald door de eerste ingebruikneming. Dat is de datum waarop de woning voor de eerste maal bewoond werd.

Voorbeeld

U laat in 2012 een herstelling aan uw privéwoning uitvoeren. Die herstelling komt slechts in aanmerking voor de toepassing van het tarief van 6% voor zover uw woning voor het eerst in gebruik werd genomen vóór 1 januari 2008.

  

Kan iedereen het verlaagd btw-tarief van 6% genieten ?

U moet 'eindgebruiker' (bv. eigenaar of huurder) zijn om het verlaagd btw-tarief te kunnen genieten (zie ook Ik verbouw mijn woning. Kan dat tegen het 6 % btw-tarief?).

  

Wat moet op de factuur vermeld zijn ?

Op de factuur moeten alle elementen vermeld worden die de toepassing van het verlaagde tarief rechtvaardigen.

Hiervoor moet u als bouwheer aan de aannemer een attest, onder welke vorm ook, overhandigen dat de nodige inlichtingen bevat om de factuur te kunnen opstellen. Hierin moeten zeker de definitieve bestemming van het gebouw en de eerste ingebruikneming zijn opgenomen.

» De btw-aangifte bij grote verbouwingen

  

Wat moet ik doen op het vlak van btw als ik een woning grondig verbouw?

Uw gemeente of stad levert u voor de verbouwing een stedenbouwkundige vergunning af. Zij licht de btw-administratie in die u op haar beurt een btw-aangifte toestuurt (speciale aangifte 106.3).

Alles over deze btw-aangifte vindt u onder het hoofdstuk 'Bouwen'

» Het btw-tarief bij grote verbouwingen

  

Mijn privéwoning is ouder dan 5 jaar.  Ik ga ze grondig verbouwen. Ik breid mijn woning uit qua oppervlakte. Wat is het btw-tarief ?

Als de oppervlakte van het oude gedeelte dat overblijft groter is dan de helft van de totale oppervlakte van de woning na de uitvoering van de werken en de overige voorwaarden zijn voldaan, wordt het btw-tarief van 6% toegepast.

Schematisch

Oud gedeelte Nieuw Oud gedeelte > nieuw gedeelte: 6%

Oud gedeelte Nieuw Oud gedeelte = nieuw gedeelte: 21%

Oud Nieuw gedeelte Oud gedeelte < nieuw gedeelte: 21%

Indien u twijfelt, aarzel niet om uw plaatselijk btw-kantoor te raadplegen.

  

Mijn privéwoning is ouder dan 5 jaar.  Ik ga ze grondig verbouwen. De bestaande muren worden grotendeels vervangen. Wat is het btw-tarief ?

Enkel indien de renovatiewerken nog op een relevante wijze steunen op de oude dragende muren (inzonderheid de buitenmuren) en, meer algemeen, op de wezenlijke elementen van de structuur van het te renoveren gebouw en de overige voorwaarden zijn vervuld kan het verlaagd-tarief van 6% toegepast worden. Zoniet is het normaal btw-tarief van 21% van toepassing.

» Het btw-tarief bij kleinere verbouwingen

Ook wanneer geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, kunt u verbouwen tegen het btw-tarief van 6% voor zover uiteraard alle voorwaarden zijn vervuld. Onderstaande lijst is niet-beperkend.

  

Voor welke renovatiewerken geldt, indien aan de voorwaarden is voldaan, het btw-tarief van 6% ?

Werken aan de binnenkant van de woning

Werken aan de buitenkant van de woning

Onderhoud van de woning

Algemeen

  

Voor welke renovatiewerken geldt het btw-tarief van 21% ?

Bij vragen of twijfels: aarzel niet om uw plaatselijk btw-kantoor te contacteren.