Levensverzekeringen

De fiscale behandeling van de premies van de vanaf 1 januari 2005 gesloten individuele levensverzekeringen

Geeft de premie van mijn individueel gesloten levensverzekeringscontract recht op de aftrek voor enige en eigen woning ?

De premie van de door u gesloten levensverzekering geeft recht op de aftrek voor enige en eigen woning indien aan de volgende voorwaarden is voldaan :

  

De verzekering die ik heb gesloten, voldoet aan alle voorwaarden voor de aftrek voor enige en eigen woning. Wat zijn de gevolgen indien ik deze premie in mijn aangifte vermeld ?

Zodra u éénmaal de aftrek voor enige en eigen woning voor de door u betaalde premie heeft gekregen, zullen de uit het contract voortvloeiende voordelen worden belast.

Wanneer u die belasting wil vermijden, is het aan te raden de premie van de door u gesloten individuele levensverzekering nooit in uw aangifte te vermelden.

  

Ik heb in 2000 een individuele levensverzekering gesloten. Mijn verzekeraar stelt mij voor om de begunstigingsclausule aan te passen, zodat de verzekering dient voor het waarborgen van mijn hypothecaire lening die recht geeft op de aftrek voor enige en eigen woning. Geeft de premie van deze levensverzekering recht op de aftrek voor enige en eigen woning ?

Neen. De door u individueel gesloten levensverzekering dient immers niet uitsluitend voor het waarborgen of wedersamenstellen van de door u gesloten hypothecaire lening. De door u betaalde premie kan hoogstens in aanmerking komen voor de belastingvermindering voor het langetermijnsparen.

  

De premie van mijn vanaf 1 januari 2011 gesloten individuele levensverzekering voldoet niet aan de voorwaarden voor de aftrek voor enige en eigen woning. Voor welke voordelen komt mijn premie wel in aanmerking ?

De premies van de individueel gesloten levensverzekering geven recht op de belastingvermindering voor het langetermijnsparen indien aan de volgende voorwaarden is voldaan :

  

Ik wens de door mij betaalde premie op te nemen in mijn aangifte in de personenbelasting (aftrek voor enige en eigen woning of belastingvermindering voor het langetermijnsparen). Welke documenten moet ik ter beschikking van mijn belastingdienst houden ?

De premie van een individuele levensverzekering kan slechts voor de aftrek voor enige en eigen woning of een belastingvermindering in aanmerking komen wanneer u beschikt over door de verzekeraar uitgereikte fiscale attesten.

Voor het inkomstenjaar waarin u voor de eerste keer de aftrek voor enige en eigen woning of een belastingvermindering vraagt, is het aangewezen het door de verzekeraar uitgereikte basisattest bij uw aangifte te voegen.

Daarnaast is het aangewezen het door de verzekeraar uitgereikte betalingsattest jaarlijks bij uw aangifte te voegen.