De aangifte in de personenbelasting 2012 (inkomsten 2011) invullen en indienen

Waarvoor dienen de verschillende documenten die ik samen met mijn aangifte in de personenbelasting ontvangen heb ?

Bij uw eigenlijke belastingaangifte zitten een aantal andere documenten :

Het voorbereidend document (pdf 10 blz., 129 kB) (of de kladaangifte) is een document waarop u de bedragen kunt berekenen die u op uw eigenlijke aangifte moet invullen. Met dit document houdt de administratie geen rekening. U moet het dus niet terugsturen. In geval van verlies kunt u een nieuwe voorbereiding krijgen bij uw belastingkantoor.

De toelichting (pdf 112 blz., 2.025 kB) is de brochure met een specifieke toelichting bij iedere code. In de brochure wordt uitgelegd hoe u correct de kladaangifte invult en voor sommige codes de bedragen moet berekenen die u nadien invult op uw aangifte. Ook dit document moet u niet terugsturen.

De aangifte (pdf 2 blz., 879 kB) is het blad dat u moet invullen en terugsturen. De aangifte telt vier bladzijden, waarvan de eerste uw persoonlijke gegevens vermeldt. U mag de aangifte niet als kladversie gebruiken. De administratie houdt alleen rekening met wat vermeld is in de daartoe bestemde vakjes. U mag geen oud aangifteformulier gebruiken om uw inkomsten aan te geven. In geval van verlies kunt u een nieuw aangifteformulier krijgen bij uw belastingkantoor.

Het begeleidend blad voor de verzending van de bijlagen (pdf 1 blz., 391 kB) kunt u gebruiken indien u een bepaald document wilt toevoegen aan uw aangifte (zie "Moet ik bewijsstukken toevoegen ?")

De enveloppe die wordt meegestuurd met de aangifte is bedoeld om de ingevulde aangifte terug te sturen. (zie "Hoe moet ik mijn ingevulde aangifte verzenden ?")

  

Hoe moet ik mijn aangifte invullen ?

 1. Vul eerst uw kladaangifte in met behulp van de toelichtingsbrochure. Op de kladaangifte kunt u alles noteren wat nuttig kan zijn om de bedragen te berekenen die u uiteindelijk op uw aangifte zal invullen. Het voorbereidend document vermeldt alle mogelijke codes (zes cijfers). Code 1250-11 is bijvoorbeeld de code bestemd voor de bezoldigingen.
  Het is erg belangrijk dat u eerst het voorbereidend document invult en pas dan uw aangifte. Zo kunt u de codes en de bedragen die er tegenover staan gemakkelijk overbrengen op uw aangifte zonder er te vergeten.
 2. Vul vervolgens uw aangifte in op basis van de kladaangifte die u eerst heeft ingevuld. Er staan op de aangifte geen voorgedrukte codes. U moet dus zelf de codes vermelden met daarnaast de overeenstemmende bedragen. Ga als volgt te werk. Gebruik voor elke code een andere lijn (1 lijn = 16 vakjes) !
  • Schrijf in de eerste zes vakjes de code.

  • U beschikt dan over nog tien vakjes om het bedrag dat overeenstemt met de code in te vullen. Opgelet ! U moet het bedrag rechts uitlijnen, de twee laatste vakjes zijn enkel bestemd voor de cijfers na de komma (d.w.z. de centiemen). Indien u een rond bedrag moet vermelden (zonder centiemen), schrijf dan « 00 » in de laatste twee vakjes.   Ook om een percentage te vermelden, lijnt u rechts uit. De laatste twee vakjes dienen opnieuw enkel voor de decimalen. Indien u een rond percentage (zonder decimalen) moet vermelden, schrijf dan « 00 » in de laatste twee vakjes.


   Om een aantal te vermelden, lijnt u rechts uit en laat u de twee vakjes na de komma leeg.


   Om een datum te vermelden, lijnt u rechts uit en gebruikt u het formaat DDMMJJJJ (D = datum / M = maand / J = jaar). De twee vakjes na de komma laat u leeg.


   Om een vak aan te kruisen, plaatst u een kruisje in het vak links van de komma. De twee vakjes na de komma laat u leeg.
  • De delen die voorbehouden zijn voor extra inlichtingen (in tekstformaat) bevinden zich op de vierde bladzijde van de aangifte. Ze zijn geordend per vak.
  • Vergeet niet te controleren of uw bankrekeningnummer (op de eerste pagina) nog steeds correct is. Als dat niet het geval is, moet u in vak I het daartoe bestemd vakje invullen.
 3. Dateer en onderteken uw aangifte in het daartoe bestemde vakje. Indien u een gezamenlijke aangifte indient moet u beiden de aangifte ondertekenen. Uw aangifte dateren en ondertekenen is een wettelijke vereiste.
  

Hoe ben ik zeker dat mijn aangifte leesbaar is ?

  

Moet ik bewijsstukken toevoegen ?

Om uw aangifte rechtsgeldig in te dienen bent u niet verplicht om bijlagen toe te voegen. U moet ze wel zorgvuldig bewaren ten minste tot het verstrijken van het zevende jaar dat volgt op het belastbaar tijdperk. Als de administratie erom vraagt moet u ze immers kunnen voorleggen.

Het is nochtans aan te raden, zoals vermeld in de toelichting bij de aangifte, om bepaalde stukken bij uw aangifte te voegen (detail van de beroepskosten, attesten hypothecaire lening en individuele levensverzekering, enz.).

Als u bijlagen bij uw aangifte voegt moet u het begeleidend blad voor de verzending van de bijlagen invullen en vóór de bijlagen plaatsen. Dat formulier hebt u samen met de aangifte ontvangen. Let er zeker op dat de enveloppe voldoende gefrankeerd is voor u ze verstuurt.

  

Hoe moet ik mijn ingevulde aangifte verzenden ?

Nadat u uw aangifte heeft ingevuld, gedateerd en ondertekend, vouwt u ze in twee op de lijn waar staat "hier vouwen a.u.b.". Stop ze, samen met de eventuele bijlagen, bij voorkeur in de enveloppe die samen met de aangifte werd verstuurd.

Het adres dat in het venster van de omslag moet verschijnen, is dat van het scanningcentrum.

Zorg ervoor dat u de enveloppe voldoende frankeert en schrijf er als afzender duidelijk uw voornaam, naam en adres op.

  

Is er een andere manier om mijn aangifte in te dienen ?

U kunt uw aangifte ook elektronisch indienen via Tax-on-web. Deze onlinedienst is gratis en 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar.

Bovendien biedt Tax-on-web heel wat voordelen :

Voor meer info: www.taxonweb.be

  

Wat is de uiterste datum waarop de aangifte moet zijn ingediend ?

De uiterste datum voor het indienen van de papieren aangifte in de personenbelasting is dit jaar 28 juni 2012. Dat wil zeggen dat de aangifte uiterlijk op donderdag 28 juni op het scanningcentrum moet zijn aangekomen. Hou zeker rekening met de normale verzendingstermijnen van de Post.

Wie zijn aangifte elektronisch indient via Tax-on-web heeft tot 17 juli 2012 om een tijdige aangifte in de personenbelasting te doen.

  

Ik heb meer informatie nodig, tot wie kan ik mij wenden ?

Indien u op zoek bent naar toegankelijke fiscale informatie kunt u onze FAQ en onze publicaties raadplegen via www.minfin.fgov.be » Thema's of www.minfin.fgov.be » Publicaties.

Indien u meer gedetailleerde fiscale informatie wenst, kunt u ook onze fiscale databank raadplegen, Fisconetplus.

Voor algemene fiscale vragen kunt u ook bellen naar het Contactcenter op het nummer 0257 257 57 (gewoon tarief).

Voor specifieke vragen over uw fiscaal dossier of voor meer ingewikkelde vragen neemt u best contact op met het bevoegde belastingkantoor. De gegevens van uw belastingkantoor bevinden zich op het origineel van uw aangifte (op het formulier dat u moet terugsturen). Opgelet ! Uw belastingkantoor is niet hetzelfde als het scanningcentrum (adres naar waar u uw aangifte moet opsturen).