Geen papieren aangifte meer bij indiening via mandataris (indienen voor 31/10/2010)

Binnenkort zullen alle belastingplichtigen hun bruine omslag in de bus vinden met het aangifteformulier in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009. Burgers die hun aangifte voor het vorige aanslagjaar hebben ingevuld via Tax-on-web-mandataris (dit wil zeggen dat een accountant of boekhouder een elektronische aangifte heeft ingediend in de plaats van de burger), krijgen echter geen papieren aangifteformulier meer.

Zij krijgen een persoonlijke brief waarin dit wordt uitgelegd. Indien het mandaat intussen niet meer bestaat, kunnen zij dat in antwoord op de toegezonden brief laten weten en tegelijk vragen om toch een papieren aangifte toegezonden te krijgen.

Dit initiatief maakt komaf met de verspilling van het drukken op papier van 850.000 aangiften.