Finprof

Uw aangifte in de bedrijfsvoorheffing indienen via internet

Het aangeven van de bedrijfsvoorheffing dient verplicht te gebeuren via internet (Finprof) sinds 1/1/2009 (KB van 3/6/2007 – BS van 14/06/2007).

Actueel

  • Oprichting Teams Inning bevoegd voor de bedrijfsvoorheffing
   Wegens een interne reorganisatie zijn vanaf 1 januari 2015 de Teams Inning bevoegd voor de bedrijfsvoorheffing. Uw aangifte dient u nog steeds te richten aan het gekende ontvangkantoor. Maar indien u meer informatie wenst over uw dossier dient u voortaan contact op te nemen met het Team Inning van uw regionaal invorderingscentrum.
   Opgelet! Voor Eupen- St-Vith en de drie ontvangkantoren buitenland (Gent-Buiteland, Brussel-Buitenland en Namen-buitenland) blijven de ontvangkantoren als enige bevoegd.
  • Driemaandelijkse aangifte: grensbedrag voor 2015 Nieuw
   Als u voor het jaar 2014 meer dan 38.060,00 € aan bedrijfsvoorheffing aangegeven hebt, kunt voor het jaar 2015 geen driemaandelijkse aangiften indienen.
  • Bijzondere verplichting voor de maand december 2014
   Er wordt aan herinnerd dat overeenkomstig de bepalingen van artikel 412, 4e lid WIB92, de schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing die vorig jaar meer dan 2.500.000,00 EUR bedrijfsvoorheffing verschuldigd waren, gehouden zijn de bedrijfsvoorheffing betreffende de inkomsten die zijn betaald of toegekend gedurende de eerste 15 dagen van december, uiterlijk op 24 december te betalen.
  • Nieuwe versie van finprof
   Begin oktober 2014 werd een nieuwe versie van Finprof in productie gezet.
   De belangrijkste verbeteringen zijn :
   • Tabblad ‘identificatie van de aangever’: automatisch aanvullen van de gegevens van de aangever (naam en adres)
   • Tabblad ‘enkelvoudige aangifte’: automatisch aanvullen van de gegevens van de werkgever (naam en adres)
   • Een nieuwe rubriek ‘Bezwaar’ is voorzien in het menu links.
    Deze laat toe een aangifte aan te maken en te ondertekenen voor een “afgesloten” periode. Deze aangifte kan nadien in pdf formaat toegevoegd worden aan het bezwaarschrift.
    Let op: deze aangifte wordt niet ingebracht in Finprof en hiervoor wordt ook geen ontvangstbevestiging verstuurd.
   • De mogelijkheid werd voorzien om de gestructureerde mededeling op te zoeken voor een bepaalde periode.
    Indien de aangever er om een of andere reden niet in slaagt tijdig zijn aangifte via Finprof in te dienen, kan men met onderstaande link de gestructureerde mededeling opzoeken om de betaling tijdig te kunnen uitvoeren (hierdoor worden intresten en boetes voorkomen). http://ccff02.minfin.fgov.be/FINPROF-UTIL/ouvrirCommunication.do
   • Indien een gevalideerd meervoudig bestand niet werd ondertekend, wordt er automatisch een mailbericht verzonden met het verzoek de aangifte alsnog te ondertekenen.
  • Afsluiting van het jaar 2013
   Via Finprof kunt u uw aangiften bedrijfsvoorheffing voor het jaar 2013 nog indienen tot vrijdag 3 oktober 2014 om 16 uur.
   Als u nadien nog verbeterde aangiften voor 2013 wilt indienen, zult u:
   • in het geval van een negatieve aangifte, moet een bezwaar ingediend worden bij uw gewestelijke directie en moet de aangifte toegevoegd worden.
   • in het geval van een positieve aangifte, een opgave 325 moeten indienen via Belcotax On Web.
  • Aangiften voor betalingen zoals bedoeld in artikel 228, § 3 van het WIB 1992 (wet van 23 december 2012) dienen te gebeuren onder inkomsten aard "30".
  • U kan het resultaat van de registratie van de enkelvoudige of de meervoudige aangifte nazien met de functie 'zoeken'
  • Client Diagnosis
   De toepassing Client Diagnosis toont u de instellingen (configuratie) van uw computer en geeft u informatie over het ondertekenen van pdf-documenten.
   Als u problemen heeft met de ondertekening van uw aangifte raadpleegt u best eerst deze link vooraleer u contact opneemt met onze helpdesk via info.finprof@minfin.fed.be
  • Opgelet! Uw aangifte is slechts verzonden als het ontvangstbewijs op het scherm verschijnt.
  • Administratieve boeten zijn voorzien in geval van niet-betaling van bedrijfsvoorheffing binnen de gestelde termijn.
   Gelieve nauwgezet de gestructureerde mededeling, zoals vermeld op de aangifte, over te nemen wanneer u een betaling verricht.
   Gelieve nooit één betaling te verrichten voor meerdere periodes van toekenning van de inkomsten.
  • Als u vragen heeft, gelieve eerst de FAQ's (veel gestelde vragen) te raadplegen
   (dit kan u tijd besparen).
   Als u daar geen antwoord op uw vraag heeft gevonden, kunt u zich richten tot info.finprof@minfin.fed.be
  • Archief