Finprof

Uw aangifte in de bedrijfsvoorheffing indienen via internet

Het aangeven van de bedrijfsvoorheffing dient verplicht te gebeuren via internet (Finprof) sinds 1/1/2009 (KB van 3/6/2007 – BS van 14/06/2007).

Actueel

 • Er werd een nieuwe zoekfunctie toegevoegd: 'opzoeken van aangiften'
  Deze laat toe alle verzonden aangiften weer te geven die door een aangever werden ingediend voor een bepaald ondernemingsnummer.
 • Afsluiting van het jaar 2014.
  Via Finprof kunt u uw aangiften bedrijfsvoorheffing voor het jaar 2014 nog indienen tot vrijdag 4 september 2015 om 16 uur.
  Als u nadien nog verbeterde aangiften voor 2014 wilt indienen, zult u:
  • in het geval van een negatieve aangifte, moet een bezwaar ingediend worden bij uw gewestelijke directie en moet de aangifte toegevoegd worden.
  • in het geval van een positieve aangifte, een opgave 325 moeten indienen via Belcotax On Web
 • Berekeningsmodule voor een gestructureerde mededeling
  Onderstaande link helpt u bij het berekenen van de gestructureerde mededeling voor uw betaling.
  http://ccff02.minfin.fgov.be/FINPROF-UTIL/ouvrirCommunication.do
 • Finprof nieuwe versie 7 - Belangrijkste aanpassingen
  • De werkwijze voor het aanmelden is gewijzigd.
   Indien u wenst aan te loggen met uw EID dient u in het eerste vak te kiezen voor de optie "in eigen naam".
   De mogelijkheid om met uw EID aan te loggen "in naam van een onderneming" is reeds voorzien, maar zal pas in werking treden na het invoeren van een nieuw mandatensysteem.
  • Wenst u een enkelvoudige aangifte in te brengen in het scherm :
   Breng het ondernemingsnummer van de werkgever in bij "verzending via scherm" en klik op de groene pijl. Na de validatie heeft u de mogelijkheid om een volgende aangifte in te brengen via "toevoegen aangifte"
   Nadien kan u alle ingebrachte aangiften gelijktijdig ondertekenen. U ontvangt een overzicht van de ingediende aangiften met gestruktureerde mededeling.
  • Wenst u een vooraf opgeslagen aangifte aan te passen en te verzenden :
   Klik in de takenlijst links op "Openen".
  • Wenst u een bestand met meerdere aangiften in te dienen :
   Haal het te verzenden bestand op bij "Identificatie van het te verzenden bestand"
 • Oprichting Teams Inning bevoegd voor de bedrijfsvoorheffing
  Wegens een interne reorganisatie zijn vanaf 1 januari 2015 de Teams Inning bevoegd voor de bedrijfsvoorheffing. Uw aangifte dient u nog steeds te richten aan het gekende ontvangkantoor. Maar indien u meer informatie wenst over uw dossier dient u voortaan contact op te nemen met het Team Inning van uw regionaal invorderingscentrum.
  Opgelet! Voor Eupen- St-Vith en de drie ontvangkantoren buitenland (Gent-Buiteland, Brussel-Buitenland en Namen-buitenland) blijven de ontvangkantoren als enige bevoegd.
 • Driemaandelijkse aangifte: grensbedrag voor 2015 Nieuw
  Als u voor het jaar 2014 meer dan 38.060,00 € aan bedrijfsvoorheffing aangegeven hebt, kunt voor het jaar 2015 geen driemaandelijkse aangiften indienen.
 • Bijzondere verplichting voor de maand december 2014
  Er wordt aan herinnerd dat overeenkomstig de bepalingen van artikel 412, 4e lid WIB92, de schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing die vorig jaar meer dan 2.500.000,00 EUR bedrijfsvoorheffing verschuldigd waren, gehouden zijn de bedrijfsvoorheffing betreffende de inkomsten die zijn betaald of toegekend gedurende de eerste 15 dagen van december, uiterlijk op 24 december te betalen.
 • Aangiften voor betalingen zoals bedoeld in artikel 228, § 3 van het WIB 1992 (wet van 23 december 2012) dienen te gebeuren onder inkomsten aard "30".
 • U kan het resultaat van de registratie van de enkelvoudige of de meervoudige aangifte nazien met de functie 'zoeken'
 • Client Diagnosis
  De toepassing Client Diagnosis toont u de instellingen (configuratie) van uw computer en geeft u informatie over het ondertekenen van pdf-documenten.
  Als u problemen heeft met de ondertekening van uw aangifte raadpleegt u best eerst deze link vooraleer u contact opneemt met onze helpdesk via info.finprof@minfin.fed.be
 • Opgelet! Uw aangifte is slechts verzonden als het ontvangstbewijs op het scherm verschijnt.
 • Administratieve boeten zijn voorzien in geval van niet-betaling van bedrijfsvoorheffing binnen de gestelde termijn.
  Gelieve nauwgezet de gestructureerde mededeling, zoals vermeld op de aangifte, over te nemen wanneer u een betaling verricht.
  Gelieve nooit één betaling te verrichten voor meerdere periodes van toekenning van de inkomsten.
 • Als u vragen heeft, gelieve eerst de FAQ's (veel gestelde vragen) te raadplegen
  (dit kan u tijd besparen).
  Als u daar geen antwoord op uw vraag heeft gevonden, kunt u zich richten tot info.finprof@minfin.fed.be
 • Archief