Finprof

Uw aangifte in de bedrijfsvoorheffing indienen via internet

Het aangeven van de bedrijfsvoorheffing dient verplicht te gebeuren via internet (Finprof) sinds 1/1/2009 (KB van 3/6/2007 – BS van 14/06/2007).

Actueel

 

 • Afsluiting van het jaar 2013 Nieuw
  Via Finprof kunt u uw aangiften bedrijfsvoorheffing voor het jaar 2013 nog indienen tot vrijdag 3 oktober 2014 om 16 uur.
  Als u nadien nog verbeterde aangiften voor 2013 wilt indienen, zult u:
  • in het geval van een negatieve aangifte, een bezwaar moeten indienen bij uw gewestelijke directie
  • in het geval van een positieve aangifte, een opgave 325 moeten indienen via Belcotax On Web.
 • 1 februari 2014: wees klaar voor SEPA !
 • Aangiften voor betalingen zoals bedoeld in artikel 228, § 3 van het WIB 1992 (wet van 23 december 2012) dienen te gebeuren onder inkomsten aard "30".
 • Driemaandelijkse aangifte: grensbedrag voor 2014
  Als u voor het jaar 2013 meer dan 37.640,00 € aan bedrijfsvoorheffing aangegeven hebt, kunt voor het jaar 2014 geen driemaandelijkse aangiften indienen.
 • Herinnering: Bijzondere verplichting voor de maand december 2013
  De schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing die vorig jaar meer dan 2.500.000 € bedrijfsvoorheffing moesten betalen, moeten volgens Art. 412, 4e lid WIB92 de bedrijfsvoorheffing voor elk belastbaar inkomen dat is betaald of toegekend in de loop van de eerste 15 dagen van december, uiterlijk op 24 december 2013 betalen.
 • U kan het resultaat van de registratie van de enkelvoudige aangifte nazien op volgende wijze
  Ga naar de functie "Zoeken" (links op het scherm), vul het ontvangstbewijsnummer in en klik op de knop "Zoeken".
  Als de verzending in de status "Behandeld" staat, werd uw aangifte normaal geregistreerd.
  Als de verzending in de status "Behandeld met fout" staat, kan u de foutmelding bekijken door te klikken op het vergrootglas.
 • Client Diagnosis
  De toepassing Client Diagnosis toont u de instellingen (configuratie) van uw computer en geeft u informatie over het ondertekenen van pdf-documenten.
  Als u problemen heeft met de ondertekening van uw aangifte raadpleegt u best eerst deze link vooraleer u contact opneemt met onze helpdesk via info.finprof@minfin.fed.be
 • Certipost levert geen certificaten meer af sinds 1/1/2013 Nieuw
  Om een certificaat te bekomen zal u zich dus tot GlobalSign of Isabel moeten wenden.
  N.B.: Een certificaat is niet noodzakelijk, u kunt de aangiften bedrijfsvoorheffing ook indienen met uw elektronische identiteitskaart.
 • Belangrijke informatie over Adobe Reader XI: klik hier
 • Nieuwe techniek voor het ondertekenen
  Een nieuwe techniek voor het ondertekenen van de aangifte "Finprof" is ingevoerd sinds 19/9/2012.
  Voor meer inlichtigen over de nieuwe techniek van ondertekening kunt u het document 'FAQ PDF - Handtekening' raadplegen.
  Bij problemen kunt u een e-mail sturen naar info.finprof@minfin.fed.be.
 • Opzoeken niet geregistreerde aangiften voor de meervoudige aangifte
  Voortaan kan voor de meervoudige aangifte, een lijst worden geraadpleegd van de niet geregistreerde aangiften en hun foutmeldingen:
  • Ga naar 'zoeken', breng het ontvangstbewijsnummer in en klik op 'zoeken'.
  • Klik op het vergrootglas. Vink het vakje 'geweigerde aangiften' aan en klik op 'zoeken'.
  • De lijst met niet geregistreerde aangiften verschijnt met de foutmelding.

  Opmerkingen :
  • De berichten van verwerking worden voorlopig ook nog via email verzonden.
  • Voor de enkelvoudige aangiften zal dezelfde opzoeking binnenkort beschikbaar zijn.
 • Opgelet! Uw aangifte is slechts verzonden als het ontvangstbewijs op het scherm verschijnt.
 • Afsluiting van het jaar 2011
  Het jaar 2011 werd afgesloten sinds 5 september 2012.
  Als u nadien nog aangiften voor 2011 wenst u te dienen, zal u de bezwaarprocedure bij de Gewestelijke Directie moeten volgen ( negatieve aangifte) of een opgave 325 moeten indienen via Belcotax ( positive aangifte).
 • Administratieve boeten wegens niet betaling van de bedrijfsvoorheffing
  Inbreuken op de bepalingen van artikel 412, alinea’s 2 tot 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, die betrekking hebben op de verplichting inzake de betaling van de bedrijfsvoorheffing, kunnen bij toepassing van artikel 445 van hetzelfde Wetboek, door een administratieve boete gesanctioneerd worden.
  Voortaan wordt een administratieve boete gelijk aan 10% van de niet - betaalde som met een maximum van 1 250 € toegepast, per periode van bedrijfsvoorheffing, voor iedere inbreuk bij gebrek aan betaling van de bedrijfsvoorheffing, met een uitzondering voor de eerste inbreuk.
  De vaststelling van de eerste inbreuk begint vanaf de periode waarin de inkomsten van februari 2010 toegekend worden, inbreuken in verband met vorige periodes worden niet meegerekend.
  N.B.:
  Gelieve nauwgezet de gestructureerde mededeling, zoals vermeld op de aangifte, over te nemen wanneer u een betaling verricht.
  Gelieve nooit één betaling te verrichten voor meerdere periodes van toekenning van de inkomsten.
 • Als u vragen heeft, gelieve eerst de FAQ's (veel gestelde vragen) te raadplegen
  (dit kan u tijd besparen).
  Als u daar geen antwoord op uw vraag heeft gevonden, kunt u zich richten tot info.finprof@minfin.fed.be
 • Archief