Nieuwe aangifte in de roerende voorheffing op roerende inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten

De aangifte 273S in de roerende voorheffing op roerende inkomsten uit auteursrechten, naburige rechten en wettelijke en verplichte licenties zoals bedoeld in artikel 17, § 1, 5° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) is beschikbaar :

Het formulier kan binnenkort ook gedownload worden in pdf-formaat via Finform.

Voor een eerste commentaar met betrekking tot de fiscale bepalingen van de wet van 16.7.2008 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten verwijzen wij naar het Bericht aan de schuldenaars van auteursrechten en naburige rechten in de loop van het jaar 2008, Belgisch Staatsblad van 9 december 2008, blz. 65482.