Cel Fiscaliteit van de Buitenlandse Investeringen

Wie zijn wij ?

Bij de Federale Overheidsdienst Financiën informeert en assisteert de Cel Fiscaliteit van de Buitenlandse Investeringen kandidaat buitenlandse investeerders en reeds in België gevestigde buitenlandse investeerders op fiscaal gebied.

Dit team van experten werd in 1997 bij elkaar gebracht en staat onder het rechtstreekse gezag van de Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Deze publieke dienst werkt gratis en op een flexibele, niet-bureaucratische en investeringsgerichte manier. De Cel behandelt de haar voorgelegde projecten strikt confidentieel. Haar leden zijn door een wettelijk beroepsgeheim gehouden.